ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov
ZAHRADNICTVÍ
 

Zahradnictví - Fachmagazin

Zahradnictví - Professional journal

Zahradnictví - szakmai folyóirat


Zahradnictví - špecializovaný odborný časopis pre profesionálnych záhradníkov

 

ZAHRADNICTVÍ 02/2010
Špecializovaný odborný časopis pre záhradníkov

Periodicita: 12 x ročne

Cena:  20,- € na 1 rok (50% zľava pre študentov)

Formát: 210 × 297 mm

Počet strán: 64

01/2010, 12/2009, 11/2009

 


 

Odborný mesačník pre škôlkárstvo, verejnú zeleň, kvetinárstvo a zeleninárstvo. Vo svojích pravidelných Rubrikách Aktuality, Reportáž, Ovocinárstvo, Zeleninárstvo, Kvetinárstvo, Škôlkárstvo, Verejná zeleň, Trh, politika, História, Výročie prináša pre ovocinárov, zeleninárov, kvetinárov, aranžérov, floristov, škôlkárov, realizátorov zelene najnovšie poznatky z Českej republiky, Slovenskej republiky a zo sveta. Súčasťou časopisu je príloha.


Obsah čísla 02/2010

08 Tradične sa zišli v Luhačoviciach
10 Dula - perspektívny ovocný druh budúcnosti
13 Životné jubileum ovocinára Ing. Alojza Pavl
ůska
14 Overovanie účinosti metódy dezorientácie samcov obaľovačov v Holovosiach II.
18 Minerálne látky v krajových odrodách jabloní
22 Odrody viniča hroznorodého pre biologické vinohradníctvo
24 Stavebnotechnické požiadavky na vinárske prevádzky
26 Zmeny v registrácii fungicídov a insekticídov do zeleniny
28 Nematofágne mikroskopické huby
30 Pr
ůhonické odrody Hose-in-Hose Prvosienok mnohokvetých
33 Šľachtenie a sortiment margarétok
36 Vegetatívne množené záhonové a balkónové kvety - Fragaria hybrid "Pink Panda"
40 Cezmínia, drevina opradená mágiou
43 Pôdopokryvné ruže - ideálne rastliny pre plošné výsadby
46 Antraktonóza briez v mestských výsadbách
48 Platany - velikáni naších parkov
50 Seminár o poškodeniach drevín
51 Výskyt a škodlivosť húb rodu Alternaria
54 OECD - Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj


Téma mesiaca: Pestovateľské substráty a nádoby
56 Substráty bez reklamy
58 Fyzikálne vlastnosti rašelín
60 Voda a vzduch v rašelinových substrátoch
62 Alternatívne komponenty v škôlkárskych substrátoch

Časopis ZAHRADNÍCTVÍ odborný časopis pre záhradníkov

PROFI PRESS, s.r.o., Ing. Martin Sedláček
Drtinova 8, 150 00 Praha 5, http://www.agroweb.cz/zahradnictvi/ 
T: 00 420 227018345, F: 00 420 227018310, e-mail: zahradnictvi@agroweb.cz

 


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 13.02.2010