ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov
ZÁHRADNÍCKE, KVETINÁRSKE, VINÁRSKE SEMINÁRE, KONFERENCIE, ŠKOLENIA, KURZY, ZÁJAZDY
V ROKU 2015 - SLOVENSKO

Seminare, Konferenz, Kurse, Schulung 2015

Seminaries, conferences, courses, excursions, training courses 2015

Szemináriumok, konferencák, kurzusok, exkurziók 2015


 


Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


JANUÁR


22.01.2015závlahy ProRain logo

Skladba a postup montáže automatických závlahových systémov
Školenie pre závlahárov - začiatočníkov, Hrubá Borša
ProRain spol. s r.o., Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, www.prorain.sk
T: 02/40252021, e-mail: marketing@prorain.sk

27.01.2015
 

Integrovaná ochrana trávnikov / Trávniky v praxi / Manažment výživy trávnikov
Špecializované školenia pre záhradníkov, Senec, Hotel Zátoka
T-TAKÁCS, s.r.o., Pavel Jančík, Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka, www.takacs.sk
M: 0905/715807, e-mail: agro@takacs.sk

28.01.2015závlahy ProRain logo

Skladba a princíp montáže čerpadiel
Školenie pre závlahárov, Kostoľany nad Hornádom
ProRain spol. s r.o., Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, www.prorain.sk
T: 02/40252021, e-mail: marketing@prorain.sk

29.01.2015
 

Jazierka pre začiatočníkov
Základné súvislosti, rozdelenie jazier, filtrácia, Nová Dedinka
T-TAKÁCS, s.r.o., Pavel Jančík, Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka, www.takacs.sk
M: 0905/715807, e-mail: agro@takacs.sk

29.01.2015závlahy ProRain logo

Skladba a postup montáže automatických závlahových prvkov
Školenie pre závlahárov, Kostoľany nad Hornádom
ProRain spol. s r.o., Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, www.prorain.sk
T: 02/40252021, e-mail: marketing@prorain.sk

FEBRUÁR


03.02.2015
 

Čerpadlá pre mierne pokročilých
Zásady výberu čerpadiel, ovládanie čerpadiel, filtrácia, Nová Dedinka
T-TAKÁCS, s.r.o., Pavel Jančík, Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka, www.takacs.sk
M: 0905/715807, e-mail: agro@takacs.sk


04.02.2015závlahy ProRain logo

Moderné postupy a technické riešeniari výsadbách drevín
Jazierková chémia - praktická starostlivosť a údržba vodných prvkov

ProRain spol. s r.o., Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, www.prorain.sk
T: 02/40252021, e-mail: marketing@prorain.sk

04.-05.02.2015
 

Závlahy pre začiatočníkov
Závlahové komponenty, navrhovanie závlah, realizácia závlah, Nová Dedinka
T-TAKÁCS, s.r.o., Pavel Jančík, Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka, www.takacs.sk
M: 0905/715807, e-mail: agro@takacs.sk

05.02.2015závlahy ProRain logo

Skladba a postup montáže automatických závlahových prvkov
Školenie pre závlahárov - začiatočníkov, Hrubá Borša
ProRain spol. s r.o., Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, www.prorain.sk
T: 02/40252021, e-mail: marketing@prorain.sk

10.02.2015
 

Oboznámenie sa s novinkami T-Takács, s.r.o.
Závlahy, jazierka, organické hnojivá, svietidlá, Nová Dedinka
T-TAKÁCS, s.r.o., Pavel Jančík, Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka, www.takacs.sk
M: 0905/715807, e-mail: agro@takacs.sk
 

17.-18.02.2015
Záhradnícke fórum 2013,  Nitra logo

ZÁHRADNÍCKE FÓRUM
4. ročník. Odborný seminár, PKO Nitra, J.Kráľa 4
SZKT Ing. Zoltán Balko, Tríbečská 1, 949 01 Nitra, www.szkt.sk
M: 0905/571540, e-mail: kancelaria@szkt.sk

26.02.2015
 

TRÁVNIK - ZÁVLAHA 2015
14. ročník tradičnej prezentácie o trávnikoch a závlahách, Senec, Hotel Senec
PROFI GREEN, s.r.o., Ing.Richard Petrík,  Priemyselná , 903 01, Senec,  www.profigreen.sk www.profigrass.sk
T/F: 02 4592 57 01 M: 0905 512 957 e-mail: profigreen@profigreen.sk
 

MAREC


12.03.2015
ISA Slovensko - profesionálne združenie arboristov

Základný kurz rezu stromov
Odborný seminár pre pracovníkov, ktorý ošetrujú stromy, správcom zelene, záhradníkom, arboristom, študentom , Piešťany SZáŠ
ISA Slovensko, Tomáš Fraňo, Stredná záhradnícka škola Piešťany, Brezová 2, 921 77 Piešťany, www.isa-arbor.sk
M: 0905/421966, e-mail: office@isa-arbor.sk

17.03.2015závlahy ProRain logo

Moderné postupy a technické riešeniari výsadbách drevín
Jazierková chémia - praktická starostlivosť a údržba vodných prvkov

ProRain spol. s r.o., Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, www.prorain.sk
T: 02/40252021, e-mail: marketing@prorain.sk

18.03.2015závlahy ProRain logo

Skladba a postup montáže automatických závlahových prvkov
Školenie pre závlahárov - začiatočníkov, Hrubá Borša
ProRain spol. s r.o., Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, www.prorain.sk
T: 02/40252021, e-mail: marketing@prorain.sk

19.03.2015
Agroinštitút Nitra, š.p. logo

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín
Odborná príprava pre vedúcich pracovníkov a aplikátorov, Nitra
Agroinštitút Nitra, š.p., Kristína Páleníková, Akademická 4, Nitra, www.agroinstitut.sk
T: 037/7910280, F: 037/7910159, M: 0907/356749, e-mail: kristina.palenikova@agroinstitut.sk
 

19.03.2015
Agroinštitút Nitra, š.p. logo

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín
Odborná príprava pre predajcov, Nitra
Agroinštitút Nitra, š.p., Kristína Páleníková, Akademická 4, Nitra, www.agroinstitut.sk
T: 037/7910280, F: 037/7910159, M: 0907/356749, e-mail: kristina.palenikova@agroinstitut.sk
 

20.03.2015
Agroinštitút Nitra, š.p. logo

Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami
Odborná príprava, Nitra
Agroinštitút Nitra, š.p., Kristína Páleníková, Akademická 4, Nitra, www.agroinstitut.sk
T: 037/7910280, F: 037/7910159, M: 0907/356749, e-mail: kristina.palenikova@agroinstitut.sk
 

26.03.2015
ISA Slovensko - profesionálne združenie arboristov

Základný kurz rezu stromov
Odborný seminár pre pracovníkov, ktorý ošetrujú stromy, správcom zelene, záhradníkom, arboristom, študentom , Piešťany SZáŠ
ISA Slovensko, Tomáš Fraňo, Stredná záhradnícka škola Piešťany, Brezová 2, 921 77 Piešťany, www.isa-arbor.sk
M: 0905/421966, e-mail: office@isa-arbor.sk

APRÍL


01.04.2015
Agroinštitút Nitra, š.p. logo

Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami
Odborná príprava, Banská Bystrica
Agroinštitút Nitra, š.p., Kristína Páleníková, Akademická 4, Nitra, www.agroinstitut.sk
T: 037/7910280, F: 037/7910159, M: 0907/356749, e-mail: kristina.palenikova@agroinstitut.sk
 

MÁJ


   

JÚN


   

JÚL


   

AUGUST


   

SEPTEMBER


   

OKTÓBER


   

NOVEMBER


   

DECEMBER


   

 Záhradnícke semináre 2014

ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 21.04.2015