ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov
ZÁHRADNÍCKE, KVETINÁRSKE, VINÁRSKE SEMINÁRE, KONFERENCIE, ŠKOLENIA, KURZY, ZÁJAZDY
V ROKU 2017 - SLOVENSKO

Seminare, Konferenz, Kurse, Schulung 2017

Seminaries, conferences, courses, excursions, training courses 2017

Szemináriumok, konferencák, kurzusok, exkurziók 2017


 


Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


JANUÁR


31.01.-02.02.2017.2017

PAPRADNO 2017
10. medzinárodný odborný ovocinársky seminár, Dolná Strehová, Hotel Aquatermal
KOHAPLANT, spol. s r.o., Ing. Marián Komžík, 29.augusta 73, 934 01 Levice, www.papradno.kohaplant.sk
M: 0911/325625, e-mail: papradno@kohaplant.sk
 

FEBRUÁR


15.-16.02.2017
Záhradnícke fórum 2013,  Nitra logo

ZÁHRADNÍCKE FÓRUM 2017
6. ročník. Odborný seminár, PKO Nitra, J.Kráža 4
SZKT Ing. Zoltán Balko, Tríbečská 1, 949 01 Nitra, www.szkt.sk
M: 0905/571540, e-mail: kancelaria@szkt.sk

MAREC


   

APRÍL


   

MÁJ


   

JÚN


   

JÚL


   

AUGUST


   

SEPTEMBER


   

OKTÓBER


   

NOVEMBER


   

DECEMBER


   

 Záhradnícke semináre 2015

ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS Š

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 17.01.2017