ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov
ARBORISTIKA

Baumpflege

Arborist

Arborist


ISA ARBOR, združenie arboristov na Slovensku Učebnica arboristiky

iteg, medzinárodná skupina expertov na stromy

Arbor Vitae - Arboristika starostlivosť o vzastlé stromy

Banskobystrický Bratislavský Košický Nitriansky Prešovský Trenčiansky Trnavský Žilinský

Banskobystrický kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Banska Bystrica

 

 

Bratislavský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Bratislava

ARBOR VITAE - Arboristika, s.r.o., Bratislava

ARBOR VITAE - Arboristika, s.r.o., Bratislava      [info]
Arboristika. Prírode blízke ošetrovanie stromov lezeckou technikou. Starostlivosť o historickú zeleň. Presádzanie veľkých stromov. Výruby v extrémnych podmienkach.

PRO arbor, logo. Arboristika. Výrub a ošetrovanie stromov. Predaj arboristického a stromolezeckého materiálu.

PRO arbor, Zelenák Michal, Bratislava [info]
Arboristika. Výrub a ošetrovanie stromov. Predaj arboristického a stromolezeckého materiálu.
Ťahové skúšky stromov, vyšetrenie impulzným tomografom a resistographom.

Košický kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Kosice

 

 

Nitriansky kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Nitra

 

 

Prešovský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Presov

 

QUERCUS-ARBOR s.r.o., Ľubica, okr. Kežmarok   [info]              
Arboristika - kompletná starostlivosť o stromy - orezy, výruby stromolezeckou technikou, likvidácia pňov frézovaním, predaj krbového dreva, ...

Trenčiansky kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Trencin

 

PARKSERVIS, Kuliha Pavol, Púchov   [info]           
Zakladanie a údržba zelene,arboristika, ošetrovanie a výruby stromov stromolezeckou technikou.

 

PD FLÓRA, Trenčianska Teplá   [info]
Výroba a predaj okrasných rastlín, balkónoviek, rýchlenej a poľnej zeleniny, sadové úpravy a projekcia, ...

 

SAGARMATHA Co - ARBORISTIKA, člen ISA Slovensko, Trnovský Marcel, Ing., Bánovce nad Bebravou  
Arboristika - komplexná starostlivosť o dreviny, stromolezectvo, asanácie, odborný rez stromov, starostlivosť o chránené a pamätné stromy, ... 

Trnavský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Trnava

ISA Slovensko, Piešťany   [info]
Združenie arboristov 

 

Profi greenkeeper, Mgr. Daniel Stranovský, Dolné Dubové    [info]        
Odborné arboristické práce: prehliadka a posúdenie zdravotného stavu stromov, inventarizácia, oceňovanie, zdravotný, redukčný a výchovný rez stromov. Dynamické kotvenie korún, hnojenie stromov a odstraňovanie náletových drevín.

Žilinský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Zilina

 

EKODENDRA-MARTIN WEINER, Varín
Návrhy a realizácie záhrad, trávnikov, živých plotov, predaj drevín, altánky, besiedky, pergoly, čečina, mulčovacia kôra, obchod s drevom

REAL GARDEN, Róth Zdenko, Východná, www.realgarden.sk

REAL GARDEN, Róth Zdenko, Východná     [info]            
Návrhy, realizácia a údržba záhrad, sadov, parkov a mestskej zelene. Poradenstvo v oblasti záhradníctva


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 28.03.2017