ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  PARKSERVIS
     
     
     
     
     
Zástupca: Pavol Kuliha
Adresa: Kpt. Jaroša 1236/27, 020 01 Púchov
Kraj: Trenčiansky
Telefón: -
Fax: -
Mobil: 0902/826488
Internet: www.parkservis.sk
E-mail: parkservis@parkservis.sk
Popis firmy: -realizácia rodinných záhrad
-realizácia verejnej zelene
-výsadba vzrastlých stromov
-ošetrovanie stromov stromolezeckou technikou
-bezpečnostné väzby drevín

 

 


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 19.11.2010