ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


ISA Slovensko ISA Slovensko
Zástupca: Tomáš Fraňo
Adresa: SZáŠ, Brezová 2, 921 77 Piešťany
Kraj: Trnavský
Telefón: 033/7625695
Fax: 033/7621516
Mobil: 0905/421966
Internet: www.isa-arbor.sk
E-mail: office@isa-arbor.sk
Popis firmy: ISA Slovensko je profesijným i záujmovým združením ľudí zaujímajúcich sa o strom v najširšom slova zmysle. Našou prvoradou úlohou je vzdelávanie v arboristike, organizácia seminárov, školení, workshopov, eventov a certifikačných programov, výmena skúseností, podpora legislatívnych a normatívnych dokumentov v prospech zelene, mestskej zelene zvlášť, stromov obzvlášť.


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 19.11.2010