ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


PRO arbor, logo. Arboristika. Výrub a ošetrovanie stromov. Predaj arboristického a stromolezeckého materiálu. PRO arbor
Zástupca: Michal Zelenák
Adresa: Gessayova 47, 851 03 Bratislava
Kraj: Bratislavský
Telefón:  
Fax:  
Mobil: 0949/874160
Internet: www.proarbor.sk
E-mail: michal@proarbor.sk
Popis firmy:

Arboristika.
Orezy a špeciálne výruby stromov lezeckou technikou.
Frézovanie pňov.
Odvoz a likvidácia zeleného odpadu.
Predaj arboristického a stromolezeckého materialu.
Ťahove skúšky stromov, vyšetrenie stromov impulzným tomografom a resistographom.
Pasportizácia a zoznamy drevin.ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 14.09.2011