ZÁHRADNÍCKY KATALÓG  

  SAGARMATHA Co. - ARBORISTIKA, člen ISA Slovensko
Zástupca: Ing. Marcel Trnovský
Adresa: Bernolákova 25, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Kraj: Trenčiansky
Telefón: 038/7602859
Fax: 038/7602859
Mobil: 0903/942646
Internet: www.osetrovanie-stromov.sk
E-mail: arborista@arborista.sk
Popis firmy:

Spájame praktické skúsenosti slovenských a zahraničných arboristov.
Aktivity firmy :
- komplexná starostlivosť o stromy (obce, mestá, chránené stromy, súkromné pozemky)
- výsadba, odborný rez stromov, certifikované bezpečnostné viazania korún, stromolezectvo
- komplikované asanácie havarijných stromov (stromolezecká technika alebo plošina)
- poradenstvo, posudky, hodnotenie stromov, oceňovanie, inventarizácia, ochrana stromov


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG  

©

posledná úprava 21.11.2010