ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  ZÁHRADNÍCTVO
Zástupca: MVDr. Ľubomír Šolc
Adresa: Myslavská 252, 040 16 Košice
Kraj: Košický
Telefón: 055/6853959
Fax: 055/6853959
Mobil: 0910410242, 0907624918
Internet: -
E-mail: s.solc@stonline.sk
Popis firmy:

Okrasná škôlka
Záhradníctvo

 


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 19.11.2010