MESTSKÉ LESY REVÚCA, s.r.o.
Šafárikova 1, 050 01 Revúca
e-mail:
msl.revuca@stonline.sk

t/f: 058/4423992
Obhospodarovanie

1 354 ha lesov mesta
Revúca s prevahou
listnatých drevín

Lesy mesta Revúca

 

Obchod s drevom

- predaj dreva
- nákup dreva (breza, osika, buk, ...)

Lesná škôlka


Lesné škôlky

Výmera 1,5 ha
Pestovanie sadeníc lesných drevín

Predaj lesných sadeníc:
smrek, smrekovec, jedľa, borovica, buk
a iné

Lesná škôlka

Predajňa

LESANKA
predaj tovaru pre lesníkov, poľovníkov, záhradkárov, včelárov a domácich majstrov- osívá, cibule, hľuzy, sadba
zeleniny a kvetov
- tovar pre lesníkov, poľovníkov,

včelárov a domácich majstrov
- ochranné a pracovné prostriedky


Lesanka - predajňa

- okrasné dreviny, kríky, skalničky, trvalky, letničieky, ...
- kvetináče, substráty, hnojívá, ochranné prípravky

- záhradná a lesná technika, náradie, pomôcky, náhradné diely a servis


Železničná 6, 050 01 Revúca

t/f: 058/4426516


© ZÁHRADNÍCKY KATALÓG