Záhradnícke výstavy - 2019
Česká republika
40. ročník. Medzinárodná kvetinová a záhradnícka výstava