Aranžérsky materiál
Slovenská asociácia kvetinárov a floristov je združenie floristov, pestovateľov kvetín, obchodníkov s kvetinami a floristickým materiálom, odborných záhradníckych škôl a ostatných odborníkov v tejto profesii s cieľom zjednotenia ľudí a subjektov s podobným podnikateľským zameraním a problémami.


Aranžérsky materiál - dovoz a veľkoobchod sušených kvetov a aranžérskeho materiálu - stuhy, špirály, výplne, vence, listy. exotický materiál.


Aranžérsky materiál sušených rastlín, výroba vencových stúh, aranžovanie výrobkov zo suchých kvetov