Biologické odbúravanie odpadu
Likvidácia a spracovanie bio odpadov - výkopová zemina, kamenivo, odpadová drevná hmota, konáre, tráva, lístie, odpady zo zeleniny a ovocia