AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR

Združenie AGRION pracuje na princípe záujmovej účasti a jeho členskú základňu tvoria právnické osoby, v súčastnosti združuje 42 podnikateľských subjektov podnikajúcich v oblasti pôdohospodárskej techniky - vo výrobe, službách, či obchode. Organizuje podujetia, zamerané na prezentáciu pôdohospodárskej techniky. Sekretariát poskytuje informačný servis o podnikateľských aktivitách výrobcov a dovozcov pôdohospodárskej techniky, pôsobiacich na trhu Slovenskej republiky.


Kontakt:
AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR
Výstavná 4
94901, Nitra

http:// www.agrion.sk

Zaradenie v katalógu: Záhradná technika veľkoobchod   Záhradnícka technika   Zväzy, inštitúcie, ústavy, ...