Agroinštitút Nitra

AGROINŠTITÚT Nitra, vzdelávacie, kongresové a poradenské zariadenie MP SR. Zabezpečuje tvorbu stratégií a koncepciu ďalšieho vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva. Pripravuje vzdelávacie programy v oblasti manažmentu, malého a stredného podnikania, marketingu, ekonomiky, práva, rozvoja vidieka, rozvoja ľudských zdrojov, ako aj poradenstvo, projekty a konzultačnú činnosť v oblasti získavania finnančných zdrojov, medzinárodných odborných aktivít a ekologizácia poľnohospodárstva. Spracováva a koordinuje zahraničné bilaterálne a multilaterálne vzdelávacie a poradenské projekty v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, rozvoja vidieka a životného prostredia.


Kontakt:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
94901, Nitra

Telefón: 00421377910111
Fax: 00421377910132

Zaradenie v katalógu: Zväzy, inštitúcie, ústavy, ...   Záhradnícke školy