EKOTREND Slovakia - Zväz ekologického poľnohospodárstva

Zväz priateľov ekologického poľnohospodárstva združuje roľníkov, spracovateľov poľnohospodárskej produkcie, zástupcov škôl, nevládnych organizácií, spotrebiteľov a priateľov prírody a ochrany krajiny na Slovensku. Výhody členstva vo zväze: spoločný postup pri presadzovaní záujmov ekologických poľnohospodárov a členov zväzu, podávanie informácií o programoch štátnej podpory ekologickým poľnohospodárom, poskytovanie odborného poradenstva, vypracovanie projektov konverzie ekologického poľnohospodárstva, organizovanie vzdelávacích aktivít ( stáže, semináre, exkurzie), oboná literatúra a informačné materiály.


Kontakt:
EKOTREND Slovakia - Zväz ekologického poľnohospodárstva
Michala Hlaváčka 21
05401, Levoča

http:// www.ecotrend.sk
Telefón: 0042153/4511862

Zaradenie v katalógu: Zväzy, inštitúcie, ústavy, ...