IPROVIN Slovakia

Zväz intetegrovanej produkcie hrozna a vína
Združenie vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktoré produkuje hrozno a víno s prísne ekologicky orientovanou technológiou.


Kontakt:
IPROVIN Slovakia
Rúbaň 23
94136, Rúbaň

http:// www.iprovin.sk
Telefón: 00421356407741
Fax: 00421356407741

Zaradenie v katalógu: Zväzy, inštitúcie, ústavy, ...