ISA Slovensko

ISA Slovensko je profesijným i záujmovým združením ľudí zaujímajúcich sa o strom v najširšom slova zmysle. Našou prvoradou úlohou je vzdelávanie v arboristike, organizácia seminárov, školení, workshopov, eventov a certifikačných programov, výmena skúseností, podpora legislatívnych a normatívnych dokumentov v prospech zelene, mestskej zelene zvlášť, stromov obzvlášť.


Kontakt:
ISA Slovensko
SZáŠ, Brezová 2
92177, Piešťany


Zaradenie v katalógu: Zväzy, inštitúcie, ústavy, ...   Arboristika   Certifikovaní arboristi