Ovocinárska únia Slovenskej Republiky

- združuje právnické a fyzické osoby, zaoberajúce sa ovocinárskou problematikou
- podporuje rozvoj a pestovanie ovocia vo všetkých formách hospodárenia
- zabezpečuje odbornú, poradensko - technologickú činnosť
- podporuje znižovanie ekologických rizík pri ochrane ovocných kultúr
- sprostredkuváva a obstaráva práva a záujmy členov únie
- vykonáva prieskum trhu a odporúča reálne ceny
- poskytuje konzultačnú, informačnú, poradenskú a expertíznu činnosť


Kontakt:
Ovocinárska únia Slovenskej Republiky
Veselé 417
92208, Veselé

http:// www.ousr.sk
E-mail: ousr@ousr.sk

Zaradenie v katalógu: Zväzy, inštitúcie, ústavy, ...   Ovocinárstvo   Ovocné škôlky   Ovocné sady   Samozber