SAGARMATHA

Spájame praktické skúsenosti slovenských a zahraničných arboristov.
Aktivity firmy :
- komplexná starostlivosť o stromy (obce, mestá, chránené stromy, súkromné pozemky)
- výsadba, odborný rez stromov, certifikované bezpečnostné viazania korún, stromolezectvo
- komplikované asanácie havarijných stromov (stromolezecká technika alebo plošina)
- poradenstvo, posudky, hodnotenie stromov, oceňovanie, inventarizácia, ochrana stromov


Kontakt:
Ing. Marcel Trnovský - SAGARMATHA Co.
Bernolákova 25
95701, Bánovce nad Bebravou


Zaradenie v katalógu: Arboristika   Ochrana rastlín   Realizácia verejných priestorov   Realizácia záhrad   Záhradná a krajinná architektúra