Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vznikla v roku 1994 ako profesné združenie občanov.
V organizačnej štruktúre má zriadené 3 sekcie:
1) sekcia správy zelene
2) sekcia záhradnej a krajinnej architektúry,
3) sekcia údržby a realizácie.
Ciele: Šírenie odborných poznatkov, zvyšovanie profesionálnej kvality práce, propagovanie odborného prístupu pri tvorbe a ochrane životného prostredia. Posilnenie spoločenského postavenia odborníkov a ochrana profesných záujmov. Popularizácia problematiky zelene.
Účasť na tvorbe legislatívy a pripomienkovanie - stavebný zákon, zákon o ochrane prírody, územnom plánovaní.


Kontakt:
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
Tríbečská 1
92401, Nitra

http:// www.szkt.sk

Zaradenie v katalógu: Záhradní architekti   Záhradná a krajinná architektúra   Zväzy, inštitúcie, ústavy, ...