Stredná odborná škola

Stredná odborná škola
3-ročné štúdijné odbory:
- záhradník
- včelár - včelárka
Ostatné odbory: agropodnikateľ, podnikateľ pre rozvoj vidieka, poľnohospodárstvo, výroba potravín, cukrár - pekár, biochemik pre výrobu piva a sladu, mäsiar, vidiecka turistika.


Kontakt:
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
97411, Banská Bystrica

http:// www.sosbanbb.sk
Telefón: 00421484147629

Zaradenie v katalógu: Záhradnícke školy   Včelárstvo