Stredná odborná škola Želovce

Stredná odborná škola Želovce
Odbory:
3-ročné učebné odbory: Záhradník 4571 2, Viazač - aranžér kvetín, Poľnohospodárska výroba 4572 0
4-ročné študijné odbory: Záhradníctvo 4211 6, Agropodnikanie 4210 6
2-ročné nadstavbové študium: Záhradníctvo 4511 4
2-ročné pomaturitné študium: Záhradníctvo - záhradná a krajinná tvorba 4211 6 16
Stredná odborná škola Želovce v roku 2018 oslavuje 70. výročie založenia školy.


Kontakt:
Stredná odborná škola Želovce
Gottwaldova 70/43
99106, Želovce

Telefón: 00421474893281
Fax: 00421474893281

Zaradenie v katalógu: Záhradnícke školy