Kompostovanie
Kompostáreň - kompostovanie, likvidácia a spracovanie bio odpadov ( výkopová zemina, kamenivo, odpadová drevná hmota, konáre, tráva, lístie, odpady zo zeleniny a ovocia ) Výroba a predaj substrátov a zemín.


Kompostáreň - spracovanie a kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Košice