Vinárstvo
Bratislavský kraj
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska - štúdijné odbory: vinohradníctvo a ovocinárstvo - podnikanie, vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika, vinohradníctvo a ovocinárstvo - somelierstvo