Okrasné rastliny veľkoobchod
Trnavský kraj
Okrasné rastliny veľkoobchod - pestovanie a predaj okrasných rastlín pre veľkoobchody, gardencentrá, kvetinárstva - trvalky, letničky, balkónové rastliny, okrasné trávy, bylinky a dvojročky, chryzamtémy, okrasné dreviny


Veľkoobchod s okrasnými rastlinami a záhradníckymi potrebami


Výroba ovocných a okrasných drevín, poradenská činnosť na zakladanie ovocných sadov


Pestovanie, dovoz, veľkoobchod a maloobchod okrasných drevín - listnaté stromy, kry, ruže a ihličnany, realizácia sadových úprav, poradenská činnosť


Návrhy, realizácie a údržba záhrad a závlah. Okrasná škôlka. Strešné záhrady. Záhradné centrum.


Pestovanie, maloobchod a veľkoobchod okrasných rastlín, predaj substrátov, mulčovacej kôry, Návrhy a realizácia sadových a krajinárskych úprav


Okrasné rastliny - veľkoobchod. Návrhy, realizácia, údržba, rekonštrukcie záhrad a verejnej zelene, okrasné dreviny, vzrastlé dreviny