Ochrana rastlín
Prípravky na ochranu rastlín – fungicídy, herbicídy, regulátory rastu, zmáčadlá na trávniky, hnojivá a podporné látky na zakladanie a údržbu zelene a na produkčné pestovanie rastlín.


Ošetrovanie rastlín – orezy, postreky, mechan. ochrana, predaj okrasných rastlín, trávnych kobercov, stromov ,závlah zn.Hunter - veľlkoobchod, maloobchod, projekcia, realizácia a údržba zelene...


Prípravky na ochranu rastlín – fungicídy, herbicídy, regulátory rastu, zmáčadlá na trávniky, hnojivá a podporné látky na zakladanie a údržbu zelene a na produkčné pestovanie rastlín.


Veľkoobchod so záhradkárskymi potrebami. Prípravky na ochranu ranu rastlín. Balenie osív.


Ochrana rastlín - postrekové látky na ochranu rastlín. Stroje na ochranu rastlín.


Ochrana rastlin - kompletný sortiment prípravkov na ochranu rastlín, inokulanty, ochranné pomôcky, postrekovače, ...


Prípravky na ochranu rastlín. Komplexná záhradnícka činnosť, výroba rezaných a črepníkových kvetov, letničiek, návrhy a realizácia sadovníckych úprav.


Záhradné centrum, prípravky na ochranu rastlín, aranžérske služby, doručovanie kytíc, organizátor medzinárodného veľtrhu Flóra Bratislava


Arboristika - komplexná starostlivosť o dreviny, stromolezectvo, asanácie, odborný rez stromov, starostlivosť o chránené a pamätné stromy, ...


Ochrana rastlín - veľkoobchod malospotrebiteľského balenia s prípravkami na ochranu a výživy rastlín: prípravky proti hubovým chorobám, živočíšnym škodcom, na ničenie burín a porastov, hnojivá, ostatné prípravky