Ochrana rastlín
Prípravky na ochranu rastlín – fungicídy, herbicídy, regulátory rastu, zmáčadlá na trávniky, hnojivá a podporné látky na zakladanie a údržbu zelene a na produkčné pestovanie rastlín.


Prípravky na ochranu rastlín. Komplexná záhradnícka činnosť, výroba rezaných a črepníkových kvetov, letničiek, návrhy a realizácia sadovníckych úprav.


Veľkoobchod so záhradkárskymi potrebami. Prípravky na ochranu ranu rastlín. Balenie osív.


Záhradné centrum, prípravky na ochranu rastlín, aranžérske služby, doručovanie kytíc, organizátor medzinárodného veľtrhu Flóra Bratislava


Prípravky na ochranu rastlín – fungicídy, herbicídy, regulátory rastu, zmáčadlá na trávniky, hnojivá a podporné látky na zakladanie a údržbu zelene a na produkčné pestovanie rastlín.


Arboristika - komplexná starostlivosť o dreviny, stromolezectvo, asanácie, odborný rez stromov, starostlivosť o chránené a pamätné stromy, ...


Ochrana rastlín - postrekové látky na ochranu rastlín. Stroje na ochranu rastlín.


Ošetrovanie rastlín – orezy, postreky, mechan. ochrana, predaj okrasných rastlín, trávnych kobercov, stromov ,závlah zn.Hunter - veľlkoobchod, maloobchod, projekcia, realizácia a údržba zelene...


Ochrana rastlin - kompletný sortiment prípravkov na ochranu rastlín, inokulanty, ochranné pomôcky, postrekovače, ...


Ochrana rastlín - veľkoobchod malospotrebiteľského balenia s prípravkami na ochranu a výživy rastlín: prípravky proti hubovým chorobám, živočíšnym škodcom, na ničenie burín a porastov, hnojivá, ostatné prípravky