Okrasné rastliny veľkoobchod
Veľkoobchod s okrasnými rastlinami a záhradníckymi potrebami


Okrasné rastliny - výroba, veľkoobchod a maloobchod, produkcia trávnych kobercov, zakladanie trávnikov, projekcia a realizácia sadovníckych a krajinárskych úprav


Okrasné rastliny - veľkoobchod. Projekcia a realizácia sadových úprav, predaj širokého sortimentu okrasných rastlín a záhradných doplnkov


Výroba ovocných a okrasných drevín, poradenská činnosť na zakladanie ovocných sadov


Okrasná dreviny - pestovanie, import, veľkoobchod, maloobchod


Veľkoobchod s okrasnými rastlinami a záhradníckymi potrebami


Pestovanie, dovoz, veľkoobchod a maloobchod okrasných drevín - listnaté stromy, kry, ruže a ihličnany, realizácia sadových úprav, poradenská činnosť


Okrasná škôlka - výroba a predaj okrasných drevín. Záhradné centrum


Okrasné rastliny - veľkoobchod s okrasnými drevinami, čínskymi a japonskými makro bonsajmi, záhradná architektúra


Návrhy, realizácie a údržba záhrad a závlah. Okrasná škôlka. Strešné záhrady. Záhradné centrum.


Pestovanie, maloobchod a veľkoobchod okrasných rastlín, predaj substrátov, mulčovacej kôry, Návrhy a realizácia sadových a krajinárskych úprav


Okrasné rastliny - veľkovýroba, veľkoobchod, maloobchod, okrasných rastlín, ovocné stromčeky, návrh, realizácia, údržba záhrad, závlahy, doplnky, ...


Návrhy, realizácia a údržba záhrad, parkov a ostatnej verejnej zelene, pestovanie, export, import, veľkoobchod a maloobchod okrasných rastlín, ...


Výroba a predaj okrasných drevín, okrasná škôlka, záhradné centrum


Okrasné rastliny - veľkoobchod, maloobchod. Ovocné a okrasné rastliny, trávniky, záhradné stavby, nábytok, záhradná technika a náradie, závlahové systémy, vodné prvky


Okrasné rastliny - predaj okrasných drevín, skalničiek a trvaliek, zabezpečovanie kompletných dodávok rastlinného materálu pre výsadby


Okrasné rastliny - veľkoobchod. Návrhy, realizácia, údržba, rekonštrukcie záhrad a verejnej zelene, okrasné dreviny, vzrastlé dreviny


Výroba lekien, vodných a močiarnych rastlín, trvaliek, skalničiek, okrasných tráv, listnatých drevín, návrhy, real. a údržba záhr. a parkov


Navrhovanie, zakladanie záhrad a parkov, prírodné vodné jazierka, závlahy, záhradné stavby, okrasné a ovocné dreviny, záhradkárske potreby


Pestovanie okrasných drevín a kvetín. Návrhy, realizácia a údržba záhrad a verejnej zelene.


Okrasné rastliny - pestovanie, veľkoobchod, maloobchod. Pestovateľské a importo-exportné stredisko, predajná plocha 2 ha, okrasná škôlka 8 ha, okrasné kríky, stromy, doplnky, profi technika, ...


Navrhovanie, zakladanie záhrad a parkov, prírodné vodné jazierka, závlahy, záhradné stavby, okrasné a ovocné dreviny, záhradkárske potreby, ochrana rastlín, ...


Okrasné rastliny veľkoobchod - pestovanie a predaj okrasných rastlín pre veľkoobchody, gardencentrá, kvetinárstva - trvalky, letničky, balkónové rastliny, okrasné trávy, bylinky a dvojročky, chryzamtémy, okrasné dreviny