Okrasné škôlky
Okrasná škôlka. Výroba a predaj - okrasné dreviny: ihličnaté dreviny, listnaté dreviny, kríky, popínavé rastliny, trvalky, okrasné trávy, skalničky
Okrasná škôlka. Pestovanie širokého sortimentu listnatých a ihličnatých okrasných drevín.


Okrasná škôlka - pestovanie a predaj listnatých a ihličnatých drevín, alejových, vzrastlých a solitérnych stromov, trvaliek


Okrasná škôlka - pestovanie okrasných rastlín, vzrastlých stromov, ruží


Okrasná škôlka - výroba a predaj okrasných drevín
Okrasná škôlka - pestovanie, veľkoobchod a maloobchod okrasných drevín.
Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín, výsadby záhrad a poradenská činnosť na zakladanie ovocných sadov.


Okrasná škôlka - výroba a predaj okrasných drevín. Stromy a kríky listnaté, ihličnaté, stálozelené, terasové kvety


Okrasná škôlka - pestovanie a predaj okrasné dreviny: ihličnaté, listnaté, vzastlé stromy, kríky, ruže. Ovocná škôlka. Internetový obchod.


Okrasná škôlka: pestovanie a predaj okrasných drevín.
Okrasná škôlka - výroba a predaj okrasných drevín. Záhradné centrum.


Okrasná škôlka - pestovanie a predaj okrasných rastlín pre veľkoobchody, gardencentrá, kvetinárstva - okrasné dreviny
Okrasná škôlka - pestovanie, veľkoobchod, maloobchod - listnaté a ihličnaté dreviny v kontajneroch, vzrastlé stromy, trvalky, letničky


Okrasná škôlka - množenie okrasných rastlín ich pestovanie


Okrasná škôlka. Výroba a predaj: listtnaté dreviny, lekná, okrasné rastliny, vodné a močiarne rastliny, trvalky, skalničky, okrasné trávy, okrasné rastliny, substráty, črepníky pre veľko a maloodberateľov


Návrhy, realizácia a údržba súkromnej, verejnej a úžitkovej zelene, dendrologický prieskum, inventarizácia zelene, ...


Okrasná škôlka - výroba a predaj okrasných a lesných drevín


Okrasná škôlka. Návrhy a realizácie záhrad, trávnikov, živých plotov, predaj drevín, altánky, besiedky, pergoly, čečina, mulčovacia kôra, obchod s drevom


Okrasná škôlka. Návrhy, realizácie a údržba záhrad a závlah