Ovocné sady
Holandské osivá tráv a trávne zmesi na zatrávnenie medziradí v ovocných sadoch PROSOIL - suchovzdornosť, malé prírastky hmoty, súdržná mačina, zabraňuje erózii pôdy, zabraňuje výparu pôdy, znáša ušliapavanie, výborná mrazuvzdornosť, zvyšuje obsah štiav a cukru v plodoch


Združuje právnické a fyzické osoby zaoberajúce sa ovocinárskou problematikou


Ovocný sad - jablone, broskyne, slivky, jahody. Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín, výsadby záhrad a poradenská činnosť na zakladanie ovocných sadov.


Ovocný sad - jablká, slivky. Ovocná škôlka.