Ploty, brány, oporné múry, suché múriky ...
Navrhovanie, zakladanie záhrad a parkov, prírodné vodné jazierka, závlahy, záhradné stavby, ploty, okrasné a ovocné dreviny, záhradkárske potreby