Realizácia verejných priestorov
Návrhy, realizácie a údržby okrasných záhrad, verejnej zelene a závlahových systémov


Realizácia a údržba verejných plôch, okrasná škôlka, lesná škôlka, záhradný architekt


Realizácia firemnej a verejnej zelene. Veľkoobchod s okrasnými drevinami, bonsajmi, záhradná architektúra


Realizácia verejných plôch - návrhy, realizácia a údržba verejných plôch


Projekcia a realizácia sadovníckych a krajinárskych úprav, strešné záhrady.


Realizácia verejných priestorov - sadové úpravy, závlahy, výroba a predaj okrasných rastlín, trávnych kobercov, stromov...


Veľkovýroba, veľkoobchod, maloobchod, okrasných rastlín, ovocné stromčeky, návrh, realizácia, údržba záhrad, závlahy, doplnky, ...


Návrhy, realizácie a údržba záhrad, verejných priestorov a závlah. Okrasná škôlka.


Realizácie väčších komplexov zelene, verejnej zelene, zelene okolo novo vybudovaných objektov, tvorba krajiny


Návrhy, realizácia a údržba verejných priestorov. Kompletné záhradnícke služby


Návrhy verejných priestorov - návrhy, realizácie a údržba záhrad, závlahy, trávniky, záhradné centrum, poradenstvo, ...


Návrhy, realizácie a údržba záhrad: jazierka, závlahy, trávniky. Komplexné služby v oblasti záhradnej architektúry


Realizácia a údržba záhrad. Vertikálne záhrady. Vodné prvky (biobazény, vodopády, kaskády). Zakladanie - obnova trávnikov, údržba verejnej zelene.


Realizácia a údržba záhrad, vertikálne záhrady, vodné prvky (biobazény, vodopády, kaskády), zakladanie - obnova trávnikov.


Realizácia verejných oriestorov - všetko pre jazierko. Jazierková fólia, jazierková technika, jazierková chémia, doplnky do jazierok, internetový obchod. Zakladanie a údržba záhradných a verejných jazierok.


Návrhy, realizácia záhrad a verejnej zelene. Závlahy, trávniky, jazierka, skalky, suché múriky, ...


Návrhy, realizácia a údržba verejných plôch, výsadba vzrastlých stromov


Arboristika - komplexná starostlivosť o dreviny, stromolezectvo, asanácie, odborný rez stromov, starostlivosť o chránené a pamätné stromy, ...


Realizácia verejných priestorov - návrhy, realizácia a údržba sadových úprav, zakladanie trávnikov, strešné záhrady, služby záhradného architekta, poradenská činnosť, ...


Návrhy, realizácia a údržba záhrad, verejných plôch.


Záhradná architektúra, realizácia záhrad a verejných priestorov, relizácia závlah, údržba verejnej zelene a záhrad


Realizácia verejných priestorov - návrhy, projektovanie, realizácie, údržbu a rekonštrukcie sadových úprav, automatické závlahové systémy, drobná architektúra, jazierka


Výsadba vzrastlých stromov, okrasných drevín, živé ploty, zakladanie trávnikov, úprava spevnených plôch, zavlažovacie systémy, malé záhradné stavby, fontány.


Realizácia verejných plôch. Realizácia firemnej a verejnej zelene. Ovocné a okrasné rastliny, trávniky, záhradné stavby, nábytok, záhradná technika a náradie, závlahové systémy, vodné prvky


Návrhy, zakladanie a údržba záhrad a verejnej zelene. Záhradné jazierka. Internetový obchod. Ovocná škôlka, okrasná škôlka.


Realizácia verejných priestorov. Pestovateľské a importo-exportné stredisko, predajná plocha 2 ha, okrasná škôlka 8 ha, okrasné kríky, stromy, doplnky, profi technika, ...


Návrhy, realizácie a údržba: záhrady, závlahy, jazierka, drobné záhradné stavby, poradenská činnosť, ...


Návrh, realizácia, údržba záhrad, parkov, výroba balkónových kvetov a sadovníckeho materiálu, bytové doplnky a fontány, ...


Návrhy, realizácia a údržba súkromnej, verejnej a úžitkovej zelene, dendrologický prieskum, inventarizácia zelene, ...


Návrhy, realizácia a údržba záhrad a verejnej zelene. Pestovanie okrasných drevín a kvetín.


Návrhy, realizácia, údržba, rekonštrukcia záhrad a parkov, dendrologický prieskum, invertarizácia zelene, strešné záhrady, rekultivácie,


Návrhy, realizácia, údržba: záhrady, verejná zeleň, závlahy, preprava substrátov, ...


Arboristika. Prírode blízke ošetr. stromov lezeckou technikou. Starostlivosť o historickú zeleň. Presádzanie veľkých stromov. Výruby v extrémnych podmienkach.


Realizácia verejných priestorov. Pestovanie a dovoz okrasných rastlín, listnaté stromy, kry, ruže a ihličnany, realizácia sadových úprav, poradenská činnosť


Arboristika - kompletná starostlivosť o stromy - orezy, výruby stromolezeckou technikou, likvidácia pňov frézovaním, predaj krbového dreva, ...


Komplexná záhradnícka činnosť, výroba rezaných a črepníkových kvetov, letničiek, návrhy a realizácia sadovníckych úprav


Záhradnícke služby v oblasti prípravy terénu a zakladania trávnikov, údržba zelene


Návrhy, zakladanie a údržba záhrad, realizácia verejných priestorov, trávnikov, jazierok, závlah, veľkoobchod a maloobchod zeminy, substráty, rašeliny, mulčovacia kôra


Návrhy, realizácia, údržba, sadových úprav, závlahy, výroba a predaj okrasných rastlín, záhradné centrum.


Trávne osivá, substráty, hnojivá pre realizáciu verejných plôch, výhradný dovozca automatických závlahových systémy RAIN BIRD pre SR, distribúcia a projektovanie závlah pre komerčné a verejné plochy


Trávne osivá, substráty, hnojivá pre realizáciu verejných plôch, výhradný dovozca automatických závlahových systémy RAIN BIRD pre SR, distribúcia a projektovanie závlah pre komerčné a verejné plochy


Realizácia verejnej zelene. Návrhy a realizácie záhrad, firemnej a verejnej zelene.