Realizácia verejných priestorov
Realizácia firemnej a verejnej zelene. Veľkoobchod s okrasnými drevinami, bonsajmi, záhradná architektúra


Realizácia verejných plôch - návrhy, realizácia a údržba verejných plôch


Realizácia verejných priestorov - návrhy, realizácia a údržba sadových úprav, zakladanie trávnikov, strešné záhrady, služby záhradného architekta, poradenská činnosť, ...


Realizácia a údržba verejných plôch, okrasná škôlka, lesná škôlka, záhradný architekt


Návrhy, zakladanie a údržba záhrad a verejnej zelene. Záhradné jazierka. Internetový obchod. Ovocná škôlka, okrasná škôlka.


Realizácia verejných priestorov - sadové úpravy, závlahy, výroba a predaj okrasných rastlín, trávnych kobercov, stromov...


Návrhy, realizácia a údržba záhrad a verejnej zelene. Pestovanie okrasných drevín a kvetín.


Trávne osivá, substráty, hnojivá pre realizáciu verejných plôch, výhradný dovozca automatických závlahových systémy RAIN BIRD pre SR, distribúcia a projektovanie závlah pre komerčné a verejné plochy


Návrhy, realizácie a údržba záhrad, verejných priestorov a závlah. Okrasná škôlka.


Realizácie väčších komplexov zelene, verejnej zelene, zelene okolo novo vybudovaných objektov, tvorba krajiny


Návrhy, realizácie a údržby okrasných záhrad, verejnej zelene a závlahových systémov


Záhradná architektúra, realizácia záhrad a verejných priestorov, relizácia závlah, údržba verejnej zelene a záhrad


Realizácia verejných priestorov - návrhy, projektovanie, realizácie, údržbu a rekonštrukcie sadových úprav, automatické závlahové systémy, drobná architektúra, jazierka


Realizácia verejných plôch. Realizácia firemnej a verejnej zelene. Ovocné a okrasné rastliny, trávniky, záhradné stavby, nábytok, záhradná technika a náradie, závlahové systémy, vodné prvky


Projekcia a realizácia sadovníckych a krajinárskych úprav, strešné záhrady.


Návrhy, realizácia a údržba súkromnej, verejnej a úžitkovej zelene, dendrologický prieskum, inventarizácia zelene, ...


Arboristika. Prírode blízke ošetr. stromov lezeckou technikou. Starostlivosť o historickú zeleň. Presádzanie veľkých stromov. Výruby v extrémnych podmienkach.


Arboristika - kompletná starostlivosť o stromy - orezy, výruby stromolezeckou technikou, likvidácia pňov frézovaním, predaj krbového dreva, ...


Veľkovýroba, veľkoobchod, maloobchod, okrasných rastlín, ovocné stromčeky, návrh, realizácia, údržba záhrad, závlahy, doplnky, ...


Návrhy, realizácia a údržba verejných priestorov. Kompletné záhradnícke služby


Návrhy verejných priestorov - návrhy, realizácie a údržba záhrad, závlahy, trávniky, záhradné centrum, poradenstvo, ...


Návrhy, realizácie a údržba záhrad: jazierka, závlahy, trávniky. Komplexné služby v oblasti záhradnej architektúry


Realizácia a údržba záhrad. Vertikálne záhrady. Vodné prvky (biobazény, vodopády, kaskády). Zakladanie - obnova trávnikov, údržba verejnej zelene.


Realizácia a údržba záhrad, vertikálne záhrady, vodné prvky (biobazény, vodopády, kaskády), zakladanie - obnova trávnikov.


Realizácia verejných oriestorov - všetko pre jazierko. Jazierková fólia, jazierková technika, jazierková chémia, doplnky do jazierok, internetový obchod. Zakladanie a údržba záhradných a verejných jazierok.


Návrhy, realizácia záhrad a verejnej zelene. Závlahy, trávniky, jazierka, skalky, suché múriky, ...


Návrhy, realizácia a údržba verejných plôch, výsadba vzrastlých stromov


Arboristika - komplexná starostlivosť o dreviny, stromolezectvo, asanácie, odborný rez stromov, starostlivosť o chránené a pamätné stromy, ...


Návrhy, realizácia a údržba záhrad, verejných plôch.


Výsadba vzrastlých stromov, okrasných drevín, živé ploty, zakladanie trávnikov, úprava spevnených plôch, zavlažovacie systémy, malé záhradné stavby, fontány.


Realizácia verejných priestorov. Pestovateľské a importo-exportné stredisko, predajná plocha 2 ha, okrasná škôlka 8 ha, okrasné kríky, stromy, doplnky, profi technika, ...


Návrhy, realizácie a údržba: záhrady, závlahy, jazierka, drobné záhradné stavby, poradenská činnosť, ...


Návrh, realizácia, údržba záhrad, parkov, výroba balkónových kvetov a sadovníckeho materiálu, bytové doplnky a fontány, ...


Návrhy, realizácia, údržba, rekonštrukcia záhrad a parkov, dendrologický prieskum, invertarizácia zelene, strešné záhrady, rekultivácie,


Návrhy, realizácia, údržba: záhrady, verejná zeleň, závlahy, preprava substrátov, ...


Realizácia verejných priestorov. Pestovanie a dovoz okrasných rastlín, listnaté stromy, kry, ruže a ihličnany, realizácia sadových úprav, poradenská činnosť


Komplexná záhradnícka činnosť, výroba rezaných a črepníkových kvetov, letničiek, návrhy a realizácia sadovníckych úprav


Záhradnícke služby v oblasti prípravy terénu a zakladania trávnikov, údržba zelene


Návrhy, zakladanie a údržba záhrad, realizácia verejných priestorov, trávnikov, jazierok, závlah, veľkoobchod a maloobchod zeminy, substráty, rašeliny, mulčovacia kôra


Návrhy, realizácia, údržba, sadových úprav, závlahy, výroba a predaj okrasných rastlín, záhradné centrum.


Trávne osivá, substráty, hnojivá pre realizáciu verejných plôch, výhradný dovozca automatických závlahových systémy RAIN BIRD pre SR, distribúcia a projektovanie závlah pre komerčné a verejné plochy


Realizácia verejnej zelene. Návrhy a realizácie záhrad, firemnej a verejnej zelene.