Realizácia záhrad
Realizácia záhrad. Pestovateľské a importo-exportné stredisko, predajná plocha 2 ha, okrasná škôlka 8 ha, okrasné kríky, stromy, doplnky, profi technika, ...


Realizácia záhrad. Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín, výsadby záhrad a poradenská činnosť na zakladanie ovocných sadov.


Realizácia záhrad - všetko pre jazierko - jazierková fólia, jazierková technika, jazierková chémia, doplnky do jazierok, internetový obchod. Zakladanie a údržba záhradných a verejných jazierok.


Záhrady - návrhy, realizácie a údržba záhrad


Záhradná architektúra, realizácia záhrad, relizácia závlah, údržba verejnej zelene a záhrad


Záhrady - návrhy, realizácie a údržba záhrad. Záhradné centrum


Výstavba záhrad podľa navrhnutých projektov, rozpočet realizácie. Výsadba okrasných a úžitkových rastlín, zakladanie trávnikov, úprava spevnených plôch, zakladanie záhonov, zavlažovacie systémy, záhradné jazierka, kúpacie jazierka, altány, detské ihriská, múriky, dlažby, fontány, kamene.


Návrhy, realizácia a údržba záhrad, parkov a ostatnej verejnej zelene, pestovanie, export, import, veľkoobchod a maloobchod okrasných rastlín, ...


Realizácia záhrad - tvorba, údržba a revitalizácia záhrad. Trávniky, závlahy, okrasné jazierka, spevnené plochy


Realizácia záhrad - návrhy, realizácia a údržba záhrad. Kompletné záhradnícke služby.


Arboristika - komplexná starostlivosť o dreviny, stromolezectvo, asanácie, odborný rez stromov, starostlivosť o chránené a pamätné stromy, ...


Návrhy, realizácia okrasných záhrad na kľúč, celoročný servis, záhradné centrum.


Návrhy, realizácia a údržba záhrad, verejných plôch.
Realizácia záhrad, výroba, veľkoobchod a maloobchod okrasných rastlín, produkcia trávnych kobercov, zakladanie trávnikov, projekcia a realizácia sadovníckych a krajinárskych úprav, strešné záhrady


Návrhy, realizácia, údržba: záhrady, verejná zeleň, závlahy, preprava substrátov, ...


Záhradnícke služby v oblasti prípravy terénu a zakladania trávnikov, údržba zelene


Návrhy a realizácie záhrad, sadových úprav a verejných plôch, následná údržba, spracovanie projektovej dokumentácie v 3D formáte, služby záhradného architekta.


Realizácia záhrad - návrhy, realizácie a údržba záhrad, závlahy, trávniky, záhradné centrum, poradenstvo, ...


Realizácia záhrad - návrhy, projektovanie, realizácie, údržbu a rekonštrukcie sadových úprav, automatické závlahové systémy, drobná architektúra, jazierka


Realizácia a údržba záhrad, okrasná škôlka, lesná škôlka, záhradný architekt


Zealizácia záhrad - návrhy a realizácia záhrad. Veľkoobchod s okrasnými drevinami, bonsaj, záhradná architektúra


Realizácia záhrad - návrhy, realizácia a údržba záhrad


Návrhy, realizácie a údržba: záhrady, závlahy, jazierka, drobné záhradné stavby, poradenská činnosť, ...


Návrhy, realizácia a údržba záhrad


Realizácia záhrad. Návrhy a realizácie záhrad, firemnej a verejnej zelene.


Záhrady - návrhy, realizácia a údržba


Komplexná realizácia okrasných a úžitkových záhrad vrátane terénnych úprav, závlah, jazierok, elektroinštalácií, drevených stavieb, výsadieb a doplnkov záhradnej architektúry


Realizácia a údržba záhrad. Vertikálne záhrady. Vodné prvky (biobazény, vodopády, kaskády). Zakladanie - obnova trávnikov, údržba verejnej zelene.


Realizácia záhrad - návrhy a realizácie sadovníckych úprav, automatické zavlažovacie systémy, strešné záhrady, pokládka trávnych kobercov


Návrhy, realizácie a údržby okrasných záhrad, verejnej zelene a závlahových systémov


Návrhy a realizácia sadových úprav, predaj širokého sortimentu okrasných rastlín a záhradných doplnkov


Návrhy, realizácia a údržba súkromnej, verejnej a úžitkovej zelene, dendrologický prieskum, inventarizácia zelene, ...


Záhrady - návrhy, realizácia a údržba. Záhradné centrum


Arboristika. Výsadba a presádzanie veľkých stromov. Sadovnícke úpravy pre najnáročnejších.


Arboristika - kompletná starostlivosť o stromy - orezy, výruby stromolezeckou technikou, likvidácia pňov frézovaním, predaj krbového dreva, ...


Komplexná záhradnícka činnosť, výroba rezaných a črepníkových kvetov, letničiek, návrhy a realizácia sadovníckych úprav.


Návrhy, zakladanie a údržba záhrad, trávnikov, jazierok, závlah, veľkoobchod a maloobchod zeminy, substráty, rašeliny, mulčovacia kôra


Návrhy, realizácia, údržba, sadových úprav, závlahy, výroba a predaj okrasných rastlín, záhradné centrum.


Záhradný architekt, záhradný dizajn, záhradná architektúra, realizácie záhrad


Realizácia záhrad - návrhy, realizácie a údržba záhrad.


Realizácia záhrad. Návrhy, realizácie a údržba záhrad a závlah


Realizácia záhrad, záhradná architektúra - profesionálny záhradný dizajn, komplexné projektovanie, realizácia a celoročná údržba záhrad


Návrhy, realizácia a údržba záhrad


Realizácia záhrad - návrhy, realizácia a údržba sadových úprav, zakladanie trávnikov, strešné záhrady, služby záhradného architekta, poradenská činnosť, ...


Realizácia záhrad - návrhy, realizácie a údržba záhrad.


Realizácia záhrad - návrhy, projekty, realizácie a údržby záhrad. Závlahové systémy. Služby záhradného architekta.


Návrh, realizácia, údržba záhrad, parkov, výroba balkónových kvetov a sadovníckeho materiálu, bytové doplnky a fontány, ...


Veľkovýroba, veľkoobchod, maloobchod, okrasných rastlín, ovocné stromčeky, návrh, realizácia, údržba záhrad, závlahy, doplnky, ...
Návrhy, realizácie a údržba záhrad: jazierka, závlahy, trávniky. Komplexné služby v oblasti záhradnej architektúry


Návrhy, realizácia záhrad a verejnej zelene. Závlahy, trávniky, jazierka, skalky, suché múriky, ...


Návrhy, realizácia a údržba záhrad, High-tech záhrady, presadba veľkých stromov, mulčovacie systémy.


Návrhy, realizácia, údržba, rekonštrukcie záhrad a verejnej zelene, okrasné dreviny, vzrastlé dreviny


Návrhy, realizácie a údržba: záhrady, závlahy, skalky, trávniky, jazierka, ...


Realizácia záhrad. Ovocné a okrasné rastliny, trávniky, záhradné stavby, nábytok, záhradná technika a náradie, závlahové systémy, vodné prvky


Návrhy, zakladanie a údržba záhrad a verejnej zelene. Záhradné jazierka. Internetový obchod. Ovocná škôlka, okrasná škôlka.


Realizácia záhrad - sadové úpravy, závlahy, výroba a predaj okrasných rastlín, trávnych kobercov, stromov...


Návrhy, realizácia, údržba, rekonštrukcia záhrad a parkov, dendrologický prieskum, inventarizácia zelene, strešné záhrady, rekultivácie


Realizácia záhrad. Pestovanie a dovoz okrasných rastlín, listnaté stromy, kry, ruže a ihličnany, realizácia sadových úprav, poradenská činnosť
Záhradné centrum, realizácia záhrad, aranžérske služby, doručovanie kytíc, organizátor meddzinárodného veľtrhu Flóra Bratislava


Realizácia záhrad. Trávne osivá, substráty, hnojivá, chemické prípravky na realizáciu záhrad, predaj a distribúcia komponentov automatických závlahových systémov Rain Bird, čerpadlá, hadice, spojky a príslušenstva závlah, bezplatné projektovanie závlah na záhradách


Realizácia a údržba záhrad, vertikálne záhrady, vodné prvky (biobazény, vodopády, kaskády), zakladanie - obnova trávnikov.


Návrhy, realizácia a údržba záhrad a verejnej zelene. Pestovanie okrasných drevín a kvetín.


Realizácia záhrad. Trávne osivá, substráty, hnojivá, chemické prípravky na realizáciu záhrad, predaj a distribúcia komponentov automatických závlahových systémov Rain Bird, čerpadlá, hadice, spojky a príslušenstva závlah, bezplatné projektovanie závlah na záhradách


Realizácia záhrad od úplného začiatku teda úprava terénu, kultivovanie, príprava na sadenie, výber vhodných rastlín, mulčovanie kôrou, skalné pasáže, zalievanie a údržba. Záhradné centrum


Záhrada - návrhy, realizácia a údržba záhrad a verejných priestranstiev. Závlaha - návrhy, realizácie a údržba závlah.


Návrhy, realizácia a údržba záhrad, sadov, parkov a mestskej zelene. Poradenstvo v oblasti záhradníctva


Záhrada - realizácia záhrad - komplexná starostlivosť o trávniky a okrasné záhrady, rekonštrukcie záhrad, celoročná starostlivosť o záhrady


Záhrady - realizácia záhrad. Závlahy - realizácia závlahových systémov


Zakladanie a údržba záhrad - jazierka, skalky, vresoviská. Trávniky - zakladanie a údržba trávnikov. Návrh a realizácia závlah. Okrasné dreviny.


Návrhy, realizácia a údržba okrasných záhrad, realizácia závlah, poradenská činnosť v oblasti záhradníctva (projekcia a 3D vizualizácia)
Zakladanie a údržba záhrad. Pestovanie: balkónové rastliny, letničky, skalničkyRealizácia záhrad - zakladanie a údržba záhrad. Pestovanie: balkónové rastliny, letničky, skalničky


Záhrada, trávnik, jazierko, závlaha - realizácia a údržba záhrad, trávnikov, jazierok a závlahových systémov