Záhradnícke súťaže - 2018
Súťaž v aranžovaní kvetov pre študentov záhradníckych a poľnohospodárskych škôl a pre učňov záhradníckych a poľnohospodárskych učilíšť na výstave Jarní Zemědělec 2018, Lysá nad Labem


23.ročník súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov Na výstave Flóra Bratislava 2018, Bratislava


47. Mistrovství floristů České republiky - Jedno století, Děčín


24. národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou. Majstrovstvá Slovenska vo floristike Skills Slovakia


04.- 07.10.2018
Súťaž Grand Prix ovocných destilátov na výstave Flora Olomouc 2018, Olomouc