Záhradnícke výstavy - 2018
14. ročník kontraktačnej výstavy pre záhradnícke centrá, Obříství


7. ročník kontraktačnej predajnej výstavy českých záhradníckych výpestkov, Brno


9. ročník svadobnej výstavy - všetko pre dokonalú svadbu, Nitra


25.- 28.01.2018
25. ročník veľtrhu gastronómie, Bratislava


Rybárstvo, Poľovníctvo 9. ročník kontraktačno - predajnej výstavy Včelárstvo 4. ročník predajnej výstavy včelárskych potrieb, včelích produktov a súťaže v medovine, Nitra


12. medzinárodná výstava rybárskych potrieb, Trenčín


27. medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov designu a architektúry, Nitra


3. ročník veľtrhu modernej a tradičnej architektúry z dreva, Nitra


Reprezentační ples Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brne 2018, KD Veľké Bílovice


26. ročník najväčšej výstavy na východnom Slovensku, Prešov


48. národná výstava poľnohospodárstva, záhradkárstva a potravinárstva, Lysá nad Labem


39. veľtrh stavebníctva, Bratislava


11.- 15.04.2018
24. ročník veľtrhu potrieb pre záhradkárov, Trenčín


11.- 15.04.2018
23. ročník veľtrhu potrieb pre záhradkárov, Trenčín


12.- 15.04.2018
17. výstava narcisov, tulipánov a ďalších jarných cibuľovín, záhradnícke trhy, Lysá nad Labem


19.- 22.04.2018
22. ročník medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia, Nitra


19.- 22.04.2018
13. ročník kompletnej stavebnej výstavy a výstavy pre fotovoltiku a solárnu techniku, Nitra


22. ročník predajnej a kontraktačnej výstavy zameranej na potreby pre záhradkárov, úpravu a zariadenia interiérov a exteriérov, Louny


20. ročník prezentačno-predajnej záhradníckej výstavy Kvetena / jarná záhrada, Banská Bystrica


24.- 27.04.2018
89. ročník prezentačno - predajnej výstava včelárstva a včelých produktov, Banská Bystrica


Predajná výstava. Záhradnícke potreby a náradie, sadivá, kvety, Košice


26.- 29.04.2018
25. ročník veľtrhu drobnej záhradnej mechanizácie, záhradníckych pomôcok a potrieb, Olomouc


39. ročník Medzinárodná kvetinová a záhradnícka výstava, Olomouc


28. ročník predajných trhov kvetín, zeleniny, semien, okrasných rastlín, škôlkárskych výpestkov, záhradníckych pomôcok a potrieb, Olomouc


42. ročník jarnej predajnej výstavy pre záhradníkov a záhradkárov - 1. časť, Kroměříž


03.- 06.05.2018
39. ročník medzinárodného veľtrhu kvetín a záhradníctva, Bratislava


42. ročník jarnej predajnej výstavy pre záhradníkov a záhradkárov - 2. časť, Kroměříž


09.- 13.05.2018
27. ročník. Tradičná jarná výstava so zameraním na záhradu, bývanie a voľný čas, České Budejovice


11.- 12.05.2018
3. ročník výstavy slovenských potravinárskych a nepotravinárskych produktov, Trenčín


14. ročník predajnej a kontraktačnej výstavy zameranej na potreby pre záhradkárov, úpravu a zariadenia interiérov a exteriérov, Liberec


3. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií, Nitra


12.- 14.06.2018
22. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárastva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí, Trenčín


21.- 24.06.2018
8. ročník celoštátnej výstavy ruží, letných kvetov a záhradnícke trhy, Lysá nad Labem


12.- 15.07.2018
22. celoštátna výstava kvetov a záhradnícke trhy, Lysá nad Labem


09.- 12.08.2018
42. ročník letnej predajnej výstavy pre záhradníkov a záhradkárov, Kroměříž


16.- 19.08.2018
45. medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh, Nitra


Medzinárodná záhradnícka výstava a veľtrh, letná etapa, Olomouc


Predaj kvetín, záhradníckeho sortimentu a drobnej záhradnej mechanizácie, pomôcok a potrieb, Olomouc


Prehliadka a predaj ruží, Olomouc


23.- 28.08.2018
45. ročník výstavy pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, potravinárstvo, poľnohospodársku techniku a služby, České Budějovice


30.08.- 01.09.2018
2. ročník veľtrhu pre záhradkárov a milovníkov prírody. Trenčín


Predajno - kontraktačná výstava georgín a gladiol, Lysá nad Labem


Výstava súťažných kvetinových aranžmánov a ovocia, zeleniny, Piešťany


04.- 06.10.2018
11. veľtrh zdravej výživy, ekológie a zdravého životného štýlu, Bratislava


47. ročník predajno - kontraktačnej výstavy pre poľnohospodárov a záhradkárov, Lysá nad Labem


Výstava ovocia, zeleniny a škôlkárskych výpestkov, Olomouc


04.- 07.10.2018
Festival gastronómie a nápojov, Olomouc


11.- 14.10.2018
Predajná výstava pre záhradníkov a záhradkárov, Kroměříž


12.- 13.10.2018
9. ročník výstavy ovocia, potrieb pre záhradkárov a včelárov a farmárskych produktov. Celoslovenská súťaž jablko roka a hruška roka, Trenčín


Jesenné záhradníctvo /sadenice, stromčeky, cibuľoviny, .../. Jesenné trhy / potreby a zariadenia pre záhradkárov a kutilov, vybavenie domu a bytu, ..., České Budějovice


17.- 21.10.2018
23. medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov a interiérového designu, Bratislava


6. ročník veletrhu pivovarov a vinárstva, Lysá nad Labem


30.11.- 01.12.2018
14. ročník medzinárodnej výstavy vína, vody a destilátov, Trenčín