Záhradnícke súťaže - 2019
24. ročník súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov na výstave Flóra Bratislava 2019.