Online semináre - 2021
Online seminár Rastlinné pasy - témy: Registrácia profesionálnych prevádzkovateľov, Udeľovanie oprávnení vydávať rastlinné pasy, Označovanie rastlín rastlinnými pasmi