Samozber
Združuje právnické a fyzické osoby zaoberajúce sa ovocinárskou problematikou
Jahody - samozber jahôd ( Borovce, Bučany )