Strešné záhrady
Strešné záhrady. Návrhy, realizácie a údržba záhrad a závlah. Okrasná škôlka. Záhradné centrum.


Zelené strechy - strešné záhrady. Návrhy, realizácie a údržba záhrad, závlahy, trávniky, jazierka


Strešný substrát - výroba strešného substrátu, skalničkové koberce, návrh a realizácia strešných záhrad.


Strešné záhrady: návrhy, realizácie a údržba


Strešné záhrady. Projekcia a realizácia strešných záhrad, sadovníckych a krajinárskych úprav. Výroba, veľkoobchod, maloobchod okrasných rastlín, produkcia trávnych kobercov, zakladanie trávnikov.


Strešné záhrady - návrhy, realizácie a údržba: záhrady, závlahy, jazierka, drobné záhradné stavby, poradenská činnosť, ...


Strešné záhrady. Návrhy, realizácia a údržba záhrad a verejnej zelene, strešné záhrady. Pestovanie okrasných drevín a kvetín.


Pestovanie a predaj okrasných rastlín pre veľkoobchody, gardencentrá, kvetinárstva - trvalky, skalnišky na strešné záhrady


Strešné záhrady: fólia na strešné záhrady, systémy strešných záhrad. Jazierková fólia FIRESTONE, jazierková technika, podkladová geotextília, dovoz, montáž a rozloženie fólie priamo na mieste


Pestovanie rastlín na zelené strechy, realizácia bezúdržbových zelených striec


Návrhy, realizácia, údržba, rekonštrukcia záhrad a parkov, dendrologický prieskum, invertarizácia zelene, strešné záhrady, rekultivácie


Strešné záhrady. Centrum pestovania a predaja drevín a trávnych kobercov, zakladanie a regenerácia futbalových štadiónov, poradenská činnosť