Trávne koberce - pestovanie
Trávne koberce: výroba rolovaných trávnikov, kvalitné trávnikové osivá a hnojivá COMPO


Trávne koberce: Centrum pestovania a predaja trávnych kobercov, zakladanie a regenerácia futbalových štadiónov, poradenská činnosť


Trávne koberce - pestovanie, predaj a pokládka trávnych kobercov


Holandské osivá tráv, trávne zmesi pre rekreačné, športové ( futbal, golf ) a reprezentačné účely, zmesi na výrobu rolovaných trávnikov, ďatelinoviny a ďatelinotrávne miešanky na seno, siláž a spásanie.


Trávne koberce - pestovanie trávnych kobercov z osiva holandskej firmy Barenbrug, ktorá zabezpečuje vysokú odolnoisť voči zošliapavaniu a rýchlu regeneráciu.


Trávne koberce - pestovanie, pokládka a predaj trávnych kobercov


Trávnikové koberce: Pestovanie a dodávky trávnych kobercov. Zakladanie, údržba a regenerácia trávnikov.


Trávne koberce - pestovanie a predaj trávnikových kobercov


Trávne koberce - pestovanie a predaj trávnych kobercov


Trávne koberce - pestovanie a predaj trávnych kobercov
Trávne koberce - pestovanie a predaj trávnikových kobercov. Zakladanie trávnikov výsevom alebo formou trávnych kobercov.


Trávne koberce - pestovanie a predaj trávnych kobercov.


Trávnikové koberce - pestovanie a predaj trávnikových kobercov


Trávne koberce - pestovanie a predaj kvalitných trávnatých kobercov pre záhrady, futbalové a golfové ihriská.


Trávnikové koberce - pestovanie a predaj trávnikových kobercov


Trávnaté koberce - pestovanie a predaj trávnatých kobercov


Trávne koberce - pestovanie a predaj trávnych kobercov