Včelárstvo
Stredná odborná škola - odbory: záhradník, včelár - včelárka, Ostatné odbory: agropodnikateľ, podnikateľ pre rozvoj vidieka, poľnohospodárstvo, výroba potravín, cukrár - pekár, biochemik pre výrobu piva a sladu, mäsiar, vidiecka turistika