Záhradná a krajinná architektúra
Záhradná a krajinná architektúra - návrhy a riešenie exteriérov sadovníckych úprav verejnej zelene, firemných priestorov a rod. domov, zavlažovacie systémy a jazierka


Záhradná a krajinná architektúra. Návrhy, projektovanie, realizácie, údržbu a rekonštrukcie sadových úprav, automatické závlahové systémy, drobná architektúra, jazierka


Záhradná a krajinná architektúra. Pestovateľské a importo-exportné stredisko, predajná plocha 2 ha, okrasná škôlka 8 ha, okrasné kríky, stromy, doplnky, profi technika, ...


Návrhy, realizácia, údržba, rekonštrukcia záhrad a parkov, dendrologický prieskum, invertarizácia zelene, strešné záhrady, rekultivácie,


Profesné združenie odborníkov v oblasti záhradnej a krajinnej architektúty.


Záhradná architektúra - profesionálny záhradný dizajn, komplexné projektovanie, realizácia a celoročná údržba záhrad


Záhradná architektúra, realizácia záhrad, relizácia závlah, údržba verejnej zelene a záhrad


Návrhy, realizácia a údržba záhrad, parkov a ostatnej verejnej zelene, pestovanie, export, import, veľkoobchod a maloobchod okrasných rastlín, ...


Záhradná a krajinná architektúra - komplexná stavba vodných prvkov ( záhradné jazierka, vodopády, požiarne nádrže ), fóliami FATRAFOL


Záhradný architekt, záhradný dizajn, záhradná architektúra, realizácie záhrad


Záhradná a krajinná architektúra. Návrhy, realizácie a údržby okrasných záhrad, verejnej zelene a závlahových systémov.


Záhradná a krajinná architektúra. Ovocné a okrasné rastliny, trávniky, záhradné stavby, nábytok, záhradná technika a náradie, závlahové systémy, vodné prvky


Návrhy, realizácia, údržba: záhrady, verejná zeleň, závlahy, preprava substrátov, ...


Záhradná a krajinná architektúra. Komplexná záhradnícka činnosť, výroba rezaných a črepníkových kvetov, letničiek, návrhy a realizácia sadovníckych úprav.


Záhradná a krajinná architektúra. Kompletné záhradnícke služby.


Záhradná a krajinná architktúra. Návrhy, realizácia záhrad a verejnej zelene. Závlahy, trávniky, jazierka, skalky, suché múriky, ...


Arboristika - komplexná starostlivosť o dreviny, stromolezectvo, asanácie, odborný rez stromov, starostlivosť o chránené a pamätné stromy, ..


Záhradnícke služby - návrhy, realizácia a údržba sadových úprav, zakladanie trávnikov, strešné záhrady, služby záhradného architekta, poradenská činnosť, ...
Návrhy, projekty, realizácie a údržby záhrad. Závlahové systémy. Služby záhradného architekta.


Záhrdná a krajinná architektúra. Návrhy, realizácia a údržba záhrad, záhradný architekt
Záhradná a krajinná architektúra. Okrasné rastliny - výroba, veľkoobchod a maloobchod, produkcia trávnych kobercov, zakladanie trávnikov, projekcia a realizácia sadovníckych a krajinárskych úprav, strešné záhrady.


Záhradná a krajinná architektúra. Pestovanie a dovoz okrasných rastlín, listnaté stromy, kry, ruže a ihličnany, realizácia sadových úprav, poradenská činnosť


Záhradná a krajinná architektúra. Návrhy, zakladanie a údržba záhrad, trávnikov, jazierok, závlah, veľkoobchod a maloobchod zeminy, substráty, rašeliny, mulčovacia kôra


Záhradné centrum, záhradná a krajinná architetúra, aranžérske služby, doručovanie kytíc, organizátor meddzinárodného veľtrhu Flóra Bratislava.


Záhradná a krajinná architektúra. Návrhy, realizácia, údržba, sadových úprav, závlahy, výroba a predaj okrasných rastlín, záhradné centrum.


Záhradná a krajinná architektúra - návrhy a realizácia sadových a krajinárskych úprav, pestovanie, maloobchod a veľkoobchod okrasných rastlín, predaj substrátov, mulčovacej kôry, ...


Záhradná a krajinná architektúra. Návrhy, realizácia, údržba, rekonštrukcie záhrad a verejnej zelene, okrasné dreviny, vzrastlé dreviny


Záhradná a krajinná architektúra - návrhy, realizácie a údržba záhrad, závlahy, trávniky, jazierka


Záhradná a krajinná architektúra. Tvorba, údržba a revitalizácia: záhrady, závlahy, trávniky, jazierka, záhradné stavby, záhradné poradenstvo


Záhradná a krajinná architektúra - navrhovanie, zakladanie záhrad a parkov, prírodné vodné jazierka, závlahy, záhradné stavby, okrasné a vocné dreviny, záhrad. potreby


Záhradná a krajinná architektúra. Návrhy, realizácie a údržba: záhrady, závlahy, jazierka, drobné záhradné stavby, poradenská činnosť, ...


Záhradná a krajinná architektúra. Návrhy, realizácia a údržba záhrad a verejnej zelene. Pestovanie okrasných drevín a kvetín.


Návrh a realizácia záhrad pre náročných. Arboristika. Výsadba a presádzanie veľkých stromov.


Záhradná a krajinná architektúra - návrhy, konzultácie, poradenstvo, realizácia, údržba a rekonštrukcia sadovníckych úprav. Okrasná a ovocná škôlka.


Záhradná a krajinná tvorba - návrhy, realizácia a údržba záhrad.


Záhradná a krajinná architektúra - projekcia, realizácia a údržba exteriérových úprav a verejnej zelene.