Záhradnícke školy
Stredná odborná škola - odbory: záhradník, včelár - včelárka, Ostatné odbory: agropodnikateľ, podnikateľ pre rozvoj vidieka, poľnohospodárstvo, výroba potravín, cukrár - pekár, biochemik pre výrobu piva a sladu, mäsiar, vidiecka turistika


Stredná odborná škola záhradnícka študijný odbor: záhradník, viazač - aranžér, záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba, záhradník, viazač - aranžér kvetín, záhradníctvo, záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo, vidiecka turistika


Vysoká škola. Odbory: Záhradníctvo, Krajinné inžinierstvo, Záhradná a krajinná architektúra, Krajinné plánovanie a tvorba krajiny


Študijné odbory: Záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba (záhradná architektúra), Agropodnikanie, Vidiecka turistika – vyššie odborné štúdium; pomaturitné štúdium, Ekonomika pôdohospodárstva


Odbory: Floristika, bioenergetika, podnikateľ pre rozvoj vidieka, viazač-aranžér kvetín, záhradník, pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby, poľnohospodárska výroba, záhradníctvo


Stredná odborná škola. Odbory: 3-ročné záhradník, viazač - aranžér, 2-ročné agropodnikanie. 2-ročné nadstavbové a pomaturitné Záhradníctvo. V roku 2018 škola oslavuje 70. výročie založenia školy.


Odbory: Viazač - aranžér kvetín, Pracovník pre záhradnú tvorbu a zeleň, Vinohradník, Záhradníctvo. Jednotlivé študijné a učebné odbory vyučujeme v maďarskom a slovenskom jazyku.


Instituce s nejdelší tradicí zahradnického výzkumu a vzdělávání v České republice.


Vzdelávacie, kongresové a poradenské zariadenie MP SR


Stredná odborná škola, odbory: Záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo, Agropodnikanie – farmárstvo, Podnikateľ pre rozvoj vidieka, Agropodnikanie - kynológia, Agromechatronik - nový experimentálny odbor


Odbory - záhradníctvo: kvetinár - zeleninár - ovocinár, potravinársky výroba, obchodná prevádzka, stavebná výroba


Odbor: Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník


Stredná odborná škola. 3-ročné učebné odbory: záhradník, agromechanizátor, opravár, murár


Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska - štúdijné odbory: vinohradníctvo a ovocinárstvo - podnikanie, vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika, vinohradníctvo a ovocinárstvo - somelierstvo


Odbory: záhradník, viazač - aranžér kvetín, záhradníctvo - viazačstvo - aranžérstvo, záhradníctvo - sadovníctvo a krajinná tvorba, záhradníctvo, záhradníctvo - záhradnícka a krajinárska tvorba


4-ročné Základné štúdium: Záhradnícka výroba a služby. 2-ročné Pomaturitné štúdium: záhradníctvo